20 Ağustos 2010 Cuma

Fatih Çollak (hatim) 11. Cüz Dinle11. Cüzde Bulunan Sureler ve Açıklamaları:

1-) Et-tevbe Suresi : Harpten kaçanların tövbeleri gerekliliği ve genel bir ültimatomdur. Tevbe Suresi 129 ayetten oluşur. 128 ve 129. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. İnsanlara genel bir ültimatom olduğu için başına Besmele yazılmamıştır. (94-129)

2-) Yunus Suresi :  Yunus suresi, 109 ayet olup 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 98. ayette Hazreti Yunus'un kavminden bahsetmektedir. YUNUS : Yunus Peygamber (A.S)

3-) Hud Suresi : Hud Suresi, 123 ayet olup 12, 17 ve 114. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. (1-5)

0 yorum: