19 Ağustos 2010 Perşembe

Fatih Çollak (hatim) 9. Cüz Dinle


9. Cüz'de bulunan Sureler:

1-) El-A'raf Suresi: A'raf suresi Mekk'de inmiş olup, 206 ayettir. 46. ve 48. ayetlerde A'rafta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için sureye bu ad verilmiştir. El- A'raf : Mahşerde tanıklık yapanlar.(88-206)

2-)El-Enfal Suresi : Enfal suresi 75 ayettir. 30 ila 36. ayetler Mekke'de diğerleri Medine'de inmiştir. Enfal, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin çoğuludur. İslam dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da "nefl" denilmiştir. Surenin 1. ayetinde savaştan elde edilen ganimetin Allah ve Resulüne ait olduğu ifade edildiği için sureye bu ad verilmiştir. El-Enfal : Savaşta alınan ganimetler. (1-40)

0 yorum: