28 Şubat 2010 Pazar

11. Sınıf 1.Dönem 1. Sınav Soruları

HADİS SORULARI

*Hz. Muhammed’in Beşeri yönünü gösteren ayeti manasıyla yazınız.

____________________________________________________________________

De ki ben de sizin gibi bir insanım ,bana ancak ilahınızın bana tek bir ilah olduğu vahyediliyor.

*Hz. Muhamed’in peygamberlik yönünü gösteren ayeti manasıyla yazınız.(Fussilet 6)

____________________________________________________________________

Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız.Peygamberlere de elbette soracağız.

*Peygamberimizin sünnetlerinden beş tanesini yazınız.

Tevhid , 5 vakit namaz , cihad , adalet , haksızlık karşısında susmaması , tebliğ

*”Eferaeyte…” diye başlayan ayetin devamını manasıyla beraber veriniz.

____________________________________________

Arzularını edineni görmüyor musun?

*”men yudıi” diye başlayan ayetin devamını manasıyla beraber yazınız.

__________________________________ Kim rasüle itaat ederse Allaha itaat etmiş olur

*Hadis ilmi ne demektir?

Hadis ilmi , Hz. Peygamberle ilgili rivayetleri senet ve metin yönüyle inceleyen , hadisleri değişik yönleriyle değerlendiren ve bu değerlendirmenin usul ve kaidelerini belirleyen ilim dalıdır

*Rivayetü’l Hadis ne demektir?

Rivayetü’l Hadis ilmi , Hz. Peygamberin söz , fiil ve takrirleriyle ilgili rivayetlerin belirlenmesini ve sonraki nesillere aktarılmasını konu edinmiştir.

*Dirayetü’l hadis ne demektir?

Dirayetü’l hadis ilmi hadisin sened ve metninin incelenmesi ile ilgili kuralları tespit eder ve hadisin gerçekten Peygambere ait olup olmadığını ölçülerini belirler.

Hadis ilminin amacı nedir?

Hadis ilminin amacı , Hz. Peygamberin söz , fiil ve takrirlerini , ahlak ve vasıflarını doğru olarak tespit edip sonraki kuşaklara aktarmaktır.

*Hadisin sözlük ve kavram anlamlarını yazınız

Hadis kelimesi sözlükte yeni olan , sonradan meydana gelen , söz ve haber anlamlarında kullanılır.Ancak hadis ilim dalı haline geldikten sonra bu kavram Hz. Peygamberin sözleri , fiilleri , ve taklitleri olarak tarif edilmiştir.

*Sünnetin sözlük ve kavram anlamlarını yazınız.

Sünnet sözlükte yol , gidişat, hal , tavır , yaşam biçimi , çığır , kanun gibi anlamlarda kullanılmaktadır……………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Ravi nedir?

Hadisi senedi ile usulune uygun olarak nakleden kimseye denir.

*Rivayet-Mervi ne demektir?

Rivayet : Hz. Peygambere ait söz , fiil , ve taklitleri nakletme , aktarmak demektir.

Mervi : Aktarılan habere ise mervi denir.

*Senet- isnad ne demektir?

Senet terim olarak hadisi nakleden ravilerin isim zinciridir.

Senette yer alan raviler zinciri ile sözü rasülüllaha kadar dayandırmaya ise isnad denir.

*Metin nedir?

Metin , hadiste raviler zincirinden sonra gelen , Hz. Peygamberin sözünün yer aldığı kısımdır.

*Tarik nedir?

Tarik sözlükte yol anlamındadır.Bir hadis terimi olarak senetteki ravilerin isimlerinin sırasıyla zikredildiği kısma tarik denir.

*Tabaka nedir?

Tabaka aynı dönemde yaşamış birbirine yaşça yakın olan ravilerin oluşturduğu gruplara denir.Örneğin ; sahabe tabakası , tabiin tabakası gibi.Ayrıca hadis kitapları da özelliklerine göre tabakalar şeklinde tasnif edilmiştir.

*Cerh nedir?

Cerh sözlükte yaralamak kınamak anlamındadır.Hadis terimi olarak bir ravinin adalet ve zabt yönünden eksik olduğunun ,bu nedenle de rivayetlerin kabul edilemeyeceğinin belirlenmesidir.

*Ta’dil nedir?

Ta’dil sözlükte doğrultmak , düzeltmek, bir kimsenin suçsuzluğunu açıklamak , adaletini bildirmek anlamındadır.Hadis terimi olarak ravinin adalet ve zabt sıfatlarını taşıdığını,rivayetlerinin güvenilir olduğunu belirlemektir.Ta’dil edilmiş ravi ,siga ,sebt ve hüccet gibi olumlu vasıfları alınır.Ravilerin bu yönleriyle araştırılıp tetkik eden ilme cerh ve ta’dil ilmi denir.

*Metain –i aşere ne demektir?

Bir ravinin güvenilmez olduğunu gösteren on hususa denir.Bu on kusurun beşi ravinin adaleti beşi de zaptıyla ilgilidir.

A-)Ravinin adaleti ile ilgili olan tenkit noktaları

1-Ravinin hadis rivayetindeki yalancılığı

2-Ravinin günlük hayatında yalancılıkla itham edilmesi

3-Ravinin İslam’ın emir ve yasaklarına uyma konusundaki gevşekliği

4-Ravinin yeterince tanınmaması

5-Ravinin bid’at ehlinden olması

B-)Ravinin zaptıyla ilgili olan tenkit noktaları

1-Ravinin rivayetlerinde çok yanlış yapması

2-Ravinin dikkat etmesi gereken yerlerde gaflet göstermesi

3-Ravinin hadisin sened ve metninde doğru sanarak hata yapması

4-Ravinin sika(güvenilir) ravilerden birine muhalif olarak rivayette bulunması

5-Ravinin hafızasının zayıf olması

0 yorum: