2 Mart 2010 Salı

Hz.Muhammed’in Tebliğ ve Tebyin Görevi

3.Hz.Muhammed’in Tebliğ ve Tebyin Görevi

Tebliğ;sözlükte,taşımak,götürmek,ulaştırmak anlamına gelir.Peygamberlerin en temel görevlerinden biri ‘’tebliğ’’dir.Allah,Hz.Peygamberleri kendisine ilettiklerini tebliğ etmekle görevlendirilmiştir.O da bu görevini hakkıyla yerine

getirmiş ve veda hutbesinde bu tebliğ görevini yerine getirdiğine insanları şahit

tutmuştur.Kur’an’da,‘’…Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.’’ buyrulmuştur.Allah Hz.Peygamberin bu görevini yerine getirmesi için teşvik etmiş

ve bu konuda karşılaşacağı tehlikelere karşı kendisini koruyacağını vurgulayarak şöyle buyurmuştur:’’Ey Peygamber!Rabb’inden sana indirileni tebliğ et.Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun.Allah seni(inanmayan) insanlardan koruyacaktır.Allah,hakikati inkar eden insanları doğru yola iletmez.

Peygamberin görevlerinden biri de ‘’tebyin’’dir.Tebyin;beyan etmek,açıklamak,

izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir.Bütün Peygamberler,sözlğ ve uygulamalı olarak bunu yerine getirmişlerdir.Hz.Peygamberde tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamaları için gerektiğinde açıklamalar yapmıştır.İnsanların sorularını cevaplamış ve pek çok konuda onları düşünmeye yönlendirerek ayetleri daha iyi anlamalarına yardım etmiştir.Ayetlerin açık seçik anlaşılmasının en önemli sebebi,onun ayetleri bizzat yaşayarak sergilediği davranış ve uygulamalardır.

Hz.Peygamberin yaşantısı Kur’an’a uygun bir model oluşturmuştur.Bu anlamda Kur’an’da Nahl suresinin 44.ayetinde ,’’(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik.İnsanlara,kendilerina indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.’’ buyrulmuştur.

Peygamberlerin görevlerinden biri de ‘’teşri’’dir.Teşri;kanun ve hüküm koymak anlamına gelir.Peygamberler,yaşadıkları toplumda ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmişlerdir.Onların tebliğ , teybin görevlerinin yanı sıra teşri sorumluluklarıda

vardır.Bu konuda A’raf suresinin 157.ayetinde şöyle buyrulmuştur;

’’O(peygamber);onlara iyilik emreder,onları kötülükten alıkoyar.Onlara iyi ve temiz şeyleri helal,kötü ve pis şeyleri haram kılar.Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır.Ona iman edenler,ona saygı gösterenler,ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.’’

Bütün peygamberler gibi Hz.Muhammed de görev ve sorumluluklarını yerine getirken insanlardan kendisi için bir karşılık beklememiştir.Bu tutumları onların

dürüstlüğünün ve samimiyetinin en açık kanıtıdır.

0 yorum: